Září 2014

Notářské razítko

8. září 2014 v 20:50 | www.razitka-praha.eu |  Razítka kulatá
Kulatá razítka pro notáře se liší od běžných firemních razítek tím, že mají předepsané určité náležitosti, které je nutné dodržet. Stejně jako všechna ostatní razítka se státním znakem se výroba notářského razítek řídí zákonem č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky, kde je uvedeno, že úřední razítko obsahující malý státní znak má průměr otisku 20 mm, 25 mm nebo 36 mm, státní znak je umístěn uprostřed a po obvodu je označení oprávněné osoby, která úřední razítko používá a její sídlo. V případě, že má oprávněná osoba více úředních razítek, se státním znakem, jsou jednotlivá razítka odlišena pořadovým číslem. Pořadová čísla samozřejmě musí tvořit nepřetižitou číselnou řadu stoupající po jedné. Podoba pořadového čísla není urena, může to být číslice v kruhu či ve čtvercovém rámečku, číslo mezi pomlčkami ( -4- ) a podobně. Pořadové číslo se umísťuje pod malý státní znak.
Kulaté razítko notáře se používá s průměrem otisku 36 mm, na razítku je jméno a příjmení notáře, jeho akdemický titul nebo tituly, místo působení, pořadové číslo a malý státní znak ČR uprostřed. Kulaté razítko pro notáře se státním znakem uprostřed o průměru 36 mm má otisk buď v modré nebo fialové barvě.
Pro účely notářských razítek je samonamáčecí kulaté razítko Colop Printer R 40 s maximální plochou pro otisk o průměru 40 mm (u notáře se samozřejmě využije jen 36 mm), případně jeho alternativa razítko Trodat Printy 46040 o stejné velikosti. Dále může použít kovové profesionální razítko Colop Expert R 3040, rovněž s průměrem otisku až 40 mm, případně ještě razítko Colop Classic R 2045 o průměru otisku maximálně 45 mm. Mimo samonamáčecích kulatých razítek může notář používat i dřevěné razítko (zákon stanovuje jen podobu vytvořeného otisku notářského razítka). K dřevěnému razítku ale potřebuje modrou nebo fialovou razítkovou podušku. Teoreticky by ještě notář mohl používat i kapesní razítko Colop Pocket Stamp R 40, což by možná bylo poněkud komické, avšak v souladu se zákonem.

Výroba razítek Praha 2